Begeleiding in beeldmaken

Algemene Voorwaarden

Onder “La Nonette School” wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site www.lanonette.com verstaan dat hier onder de handelsnaam La Nonette wordt gevoerd, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Zwolle, Nederland, onder registratienummer: 53443284.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met La Nonette afsluit. Dit geldt zowel voor internetbestellingen als andere leveringen. Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door te bestellen geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1. Totstandkoming van de overeenkomst 

1.1 Inschrijving geschiedt door aanmelding via de website (www.lanonette.com/school).
1.2 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
1.3 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 6 en 12 deelnemers per workshop of cursus. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
1.4 Workshop of cursus vol, maar heb je toch interesse? Stuur dan een mail naar nonette.illustration@gmail.com. Mogelijk komt er nog een plek vrij. Bij voldoende animo wordt overwogen het programma nogmaals aan te bieden.
1.5 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

2. Afmelden door de deelnemer

2.1 Afmelden dient via e-mail en/of telefonisch te gebeuren.
2. Bij afmelding voor een workshop of cursus wordt er €5,- aan administratiekosten ingehouden.
2.2 Afmelding voor een workshop:
Bij afmelding tot 14 dagen vóór aanvang van een workshop krijg je het resterende bedrag helemaal terug (minus de €5,- administratiekosten).
Bij afmelding vanaf 14 dagen vóór aanvang van een workshop wordt 100% van het deelnamegeld in rekening gebracht.
2.3 Afmelding voor een cursus:
Bij afmelding tot 21 dagen vóór aanvang van een cursus krijg je het resterende bedrag helemaal terug (minus de €5,- administratiekosten).
Bij afmelding vanaf 21 dagen vóór aanvang van een cursus wordt 50% van het deelnamegeld in rekening gebracht.
Bij afmelding vanaf 14 dagen vóór aanvang van een cursus wordt 100% van het deelnamegeld in rekening gebracht.
2.4 In overleg met La Nonette kan jouw plaats door een vervanger worden ingenomen. In dat geval ben je geen annuleringskosten verschuldigd.  Je bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervanging. Je betaling wordt teruggeboekt, zodra de betaling van je vervanger binnen is.
2.5 Je kunt je per email afmelden bij nonette.illustration@gmail.com. Vermeld altijd de naam van de workshop of cursus en de datum.

2.6 Bij het afmelden tijdens een cursus waaraan de cursist reeds begonnen is geen restitutie van (een deel van het) deelnamegeld mogelijk.                 

2.7 Bij het afmelden tijdens een cursus waaraan de cursist reeds begonnen kan de gemiste les of lessen niet op een later moment worden ingehaald. 

 

3. Annulering/verplaatsing door La Nonette

3.1 La Nonette is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
3.2 La Nonette is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren. Verzettingen vanwege Covid-lockdowns vallen buiten deze voorwaarde.
3.3 La Nonette is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

4. Betalingsvoorwaarden

4.1 Betaling van de workshop of cursus dient via de webshop van La Nonette te geschieden.
4.2 Zodra de inschrijving en betaling voor de workshop of cursus bij La Nonette binnen zijn, ontvangt u een factuur.

 

5. Aansprakelijkheid

5.1 La Nonette aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.
5.2 Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. La Nonette is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken als er gewerkt wordt met bijvoorbeeld verf of inkt.

6. Klachten en problemen

I6.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact met ons op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop of cursus, dan heeft La Nonette het recht om deze persoon te weigeren tijdens volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

7. Overig

7.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een (gedeelte van) een workshop of cursus is niet toegestaan.
7.2 La Nonette behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
7.3 Parkeerkosten, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.

Algemene informatie: Voor overige vragen kun je contact opnemen met Manon Bijkerk, oprichtster van La Nonette, via nonette.illustration@gmail.co